กวาซา

   กวาซา คือ การรักษาอีกวิธีหนึ่งในศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่มีประวัติมายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณโดยการ นำภาชนะที่หาได้ในบ้านเรือน เช่น หิน เขาสัตว์ หยก ช้อน เหรียญ