กวาซา

   กวาซา คือ การรักษาอีกวิธีหนึ่งในศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่มีประวัติมายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณโดยการ นำภาชนะที่หาได้ในบ้านเรือน เช่น หิน เขาสัตว์ หยก ช้อน เหรียญ

ยาจีน

   ยาจีนมีประวัติจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเวลายาวนานมากกว่า 3,000 ปี ทักษะในการเลือกใช้ยาจึงตกผลึกเป็นองค์ความรู้อันทรงคุณค่าจากบรรพบุรุษส่งต่อถึงในยุค

ประวัติแพทย์แผนจีน

   แพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์การแพทย์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 3,000 ปี ซึ่งเกิดจากการทดลอง การสังเกตุ เเละการสั่งสมประสบการณ์โดยตรง

ฝังเข็ม

   การฝังเข็มคือการใช้เข็มที่มีขนาดเล็กพิเศษ 0.25 mm (เมื่อเทียบกับเข็มเจาะเลือดขนาดทั่วไปจะมีขนาด 0.8 mm) แทงลงไปยังจุดฝังเข็ม

การครอบแก้ว

   การครอบแก้วเป็นการรักษาอีกวิธีหนึ่งของแพทย์แผนจีน โดยในสมัยโบราณจะใช้เขาสัตว์หรือกระบอกไม้ไผ่ แต่ปัจจุบันวัสดุที่ใช้จะเป็นแก้วใสทรงกลม