โปรแกรมการรักษา

สาขาพญาไท

ใบอนุญาตเลขที่ 10109002861
แพคเกจฝังเข็ม 1 ครั้ง 5 ครั้ง 10 ครั้ง
1. ฝังเข็มรักษาทั่วไป / ออฟฟิศซินโดรม 750 3,500 6,500
2. ฝังเข็มฟื้นฟูกลุ่มโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต 900 7,200
3. ฝังเข็มหน้าใส V-Shape สิว ฝ้า ผื่นแพ้ 950 4,500 8,500
4. ฝังเข็มกระชับสัดส่วน 950 4,500 8,500
5. ฝังเข็มรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศวัยทอง ภาวะมีบุตรยาก 1,300 6,000 11,000
6. ครอบแก้วบำบัดความปวด 400 1,900 3,600
7. กระตุ้นไฟฟ้า 150

โปรแกรมการรักษา

สาขาพญาไท

ใบอนุญาตเลขที่ 10109002861

สาขารังสิต

ใบอนุญาตเลขที่ 13109000159
แพคเกจฝังเข็ม 1 ครั้ง 5 ครั้ง 10 ครั้ง
1. ฝังเข็มรักษาทั่วไป / ออฟฟิศซินโดรม 600 2,850 5,400
2. ฝังเข็มฟื้นฟูกลุ่มโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต 700 5,600
3. ฝังเข็มหน้าใส V-Shape สิว ฝ้า ผื่นแพ้ 750 3,550 6,750
4. ฝังเข็มกระชับสัดส่วน 750 3,550 6,750
5. ฝังเข็มรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือภาวะมีบุตรยาก 1,200 5,700 10,800
6. ครอบแก้วบำบัดความปวด 400 1,900 3,600
7. กระตุ้นไฟฟ้า 100

สาขารังสิต

ใบอนุญาตเลขที่ 13109000159

สาขารัตนาธิเบศร์ – บางบัวทอง

ใบอนุญาตเลขที่ 12109000163
แพคเกจฝังเข็ม 1 ครั้ง 5 ครั้ง 10 ครั้ง
1. ฝังเข็มรักษาทั่วไป / ออฟฟิศซินโดรม 750 3,500 6,500
2. ฝังเข็มฟื้นฟูกลุ่มโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต 900 7,200
3. ฝังเข็มหน้าใส V-Shape สิว ฝ้า ผื่นแพ้ 950 4,500 8,500
4. ฝังเข็มกระชับสัดส่วน 950 4,500 8,500
5. ฝังเข็มรักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศวัยทอง ภาวะมีบุตรยาก 1,300 6,000 11,000
6. ครอบแก้วบำบัดความปวด 400 1,900 3,600
7. กระตุ้นไฟฟ้า 150

สาขารัตนาธิเบศร์ – บางบัวทอง

ใบอนุญาตเลขที่ 12109000163